Úvod

Základním posláním našeho centra je poskytování široce dostupných sociální služeb na profesionální úrovni pro rozsáhlou klientelu. Své služby poskytujeme bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení klientů, na věk a situaci, tzn., zda je klient v obtížné sociální situaci, či je takovouto situací ohrožován.

Cílem služeb centra je kvalitní život, osobní růst a co největší nezávislost osob se zdravotním postižením. Vybavit je takovými dovednostmi a informacemi, aby byli schopni v maximální možné míře samostatně naplňovat své životní potřeby, získat potřebné sebevědomí a zaměřit se na možnosti svého dalšího rozvoje. Podporovat u svých klientů převzetí odpovědnosti za vlastní život, samostatnost a aktivitu.

Novinky

Fotogalerie

Zřizovatel

Kontaktujte nás

Základní údaje

CZPHK

Jana Černého 8/28, 503 41 Hradec Králové

IČ: 26594145, DIČ CZ26594145

Spisová značka: O 387 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Bankovní spojení: 108 568 3369/0800

Statutární zástupce:

ředitel Mgr. Jiří Morávek, nar. 5. 4. 1958

© -1, CZPHK