Charakteristika pobytů: tábory i víkendové pobyty pro děti a mládež  se zdravotním postižením do 26ti let, letní i zimní.  Akce je vždy rámována tématy (například Rytíři kulatého stolu), které nejčastěji v dopoledních hodinách doplňuje volitelný program
(kroužky umělecké, sportovní atd.). Pobyty vždy probíhají v Jedlové u Deštného v Orlických horách. Děti mají individuální péči, vždy je pořádána vybraná celotáborová hra a další společenské aktivity. 

Podívejte se s námi na fotografie z minulých pobytů. Program byl velmi bohatý a jsme rádi, že děti byly spokojené. Rádi u nás uvítáme další zájemce z řad dětí, ale i nových vedoucích a praktikantů (vhodné pro studenty – praxe).

V případě zájmu nás kontaktujte na mailu czphk@czphk.cz

Vedoucí pobytů je Mgr. Marek Bělohlávek, mobil 732 329 346, který rád zodpoví Vaše dotazy

Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením pořádá každý rok:

·       5 víkendových akcí, týdenní zimní tábor a
dvoutýdenní letní tábor

·       akce jsou určeny pro zdravotně postižené děti a
mládež do 26 let z Královéhradeckého kraje

·       nejedná se o akce pro rodiče s dětmi

·       místem konání je areál Chaty Jedlová
v Jedlové v Orlických horách

·       vždy je zajištěn pedagogický a zdravotnický
dozor

·       každá akce má program zaměřený na jedno téma
(např. Mauglí, Egypťan Sinuhet, Letecký den, Hrabě Monte Christo atd.)

·       veškeré hry a aktivity jsou koncipovány tak, aby
vyhovovaly účastníkům adekvátně k jejich postižení 

Tábor Rytíři krále Artuše (příklad z roku 2023)
– Téma tábora: Rytíři krále Artuše. Děti procházely v průběhu celého tábora příběhem stárnoucího krále Artuše, který hledá svého následníka. Jeho ctnostní rytíři kulatého stolu však podlehli rozmarům a nectnostem. Úkolem dětí, které doprovázel rytíř Galahad se Svatým grálem, bylo nejprve je vrátit na cestu správného rytíře a poté vybojovat tři kouzelné meče potřebné pro korunovaci nového krále. Jejich protivníkem byl Černý rytíř času a osudu. Celý příběh byl ve znamení sváru mezi raně středověkým světem a magickým světem Keltů, hry byly stejně tématizované.
– Celotáborová hra měla i svou individuální rovinu, ve které soutěžil každý účastník sám za sebe. Náplní byl postup po společenském žebříčku středověku. Nejprve si za zlaťáky vydělané při hrách děti nakupovaly části svého erbu. K tomu, aby se staly Rytířem nebo Rytířem kulatého stolu, však musely zvládnout patřičný počet ctností (obdoba skautských bobříků)
– Kromě celotáborové hry byly náplní i umělecké kroužky – každé dítě si vybralo na jeden týden dle nabídky (divadelní, hudební, modelářský, šicí…) Každý týden kroužků byl zakončen slavnostním večerem, při kterém děti s vedoucími představili výsledky své práce. Na druhý večer kroužků byli pozváni i rodiče dětí.
– Dalším bodem programu byly kroužky sportovní: do těch se děti přihlašovaly vždy na jednu lekci a nabídka se v průběhu tábora měnila. Na výběr byl např. kroužek horolezecký, fotbalový, bushcraft, fotbalový atd.
– Program byl doplněn také o oblíbené diskotéky, muzikoterapii a loutkové představení

Pobočka Hradec Králové

Otevírací doba:

Adresa:

Kontakty:

Plníme roli:

 • kontaktního místa pro osoby se zdravotním postižením, jejich rodiny a ostatní veřejnost

 • informačního a poradenského centra

 • přímého poskytovatele specifických služeb

 • zprostředkovatele pomoci při řešení obtížné sociální situace formou spolupráce a kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty v daném regionu

 • obhájce práv zdravotně postižených

Poskytujeme:

 • Odborné sociálně-právní poradenství, tj. poskytování základních informací o možnostech řešení obtížné sociální situace, které vyplývají z předpisů upravujících důchodové a nemocenské pojištění, státní sociální podporu, sociální péči a pomoc, zaměstnanost, vzdělávání, sociálně právní ochranu.

 • Bezplatné odborné právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením (zajišťuje externí odborník).

 • Půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným postižením, včetně informace o možnostech získání těchto pomůcek.
 • Prodej kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením, včetně jejich instalace v domácích podmínkách.

 • Prodej baterií a koncovek do naslouchacích aparátů pro osoby se sluchovým postižením.

 • Pořádání víkendových psychorehabilitačních kurzů pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením.

 • Pořádání dlouhodobých psychorehabilitačních pobytů pro osoby se zdravotním postižením.

 • Pořádání zimního a letního tábora pro děti a mládež se zdravotním postižením.

 • Zprostředkování odborných konzultací v oblasti architektonických bariér a přístupnosti objektů veřejného a kulturního charakteru.

 • Informace o činnosti jiných občanských sdružení zdravotně postižených.

Garantovaná nabídka služeb dle § 37

Pobočka Náchod

Provozní doba:

Adresa:

Kontakty:

Dana Vítová

Plníme roli:

 • kontaktního místa pro osoby se zdravotním postižením, jejich rodiny a ostatní veřejnost

 • informačního a poradenského centra

 • přímého poskytovatele specifických služeb

 • zprostředkovatele pomoci při řešení obtížné sociální situace formou spolupráce a kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty v daném regionu

 • obhájce práv zdravotně postižených

Poskytujeme:

 • Odborné sociálně-právní poradenství, tj. poskytování základních informací o možnostech řešení obtížné sociální situace, které vyplývají z předpisů upravujících důchodové a nemocenské pojištění, státní sociální podporu, sociální péči a pomoc, zaměstnanost, vzdělávání, sociálně právní ochranu.

 • Bezplatné odborné právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením (zajišťuje externí odborník).

 • Půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným postižením, včetně informace o možnostech získání těchto pomůcek.
 • Prodej kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením, včetně jejich instalace v domácích podmínkách.

 • Prodej baterií a koncovek do naslouchacích aparátů pro osoby se sluchovým postižením.

 • Pořádání víkendových psychorehabilitačních kurzů pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením.

 • Pořádání dlouhodobých psychorehabilitačních pobytů pro osoby se zdravotním postižením.

 • Pořádání zimního a letního tábora pro děti a mládež se zdravotním postižením.

 • Zprostředkování odborných konzultací v oblasti architektonických bariér a přístupnosti objektů veřejného a kulturního charakteru.

 • Informace o činnosti jiných občanských sdružení zdravotně postižených.

Garantovaná nabídka služeb dle § 37

Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Provozní doba:

Adresa:

Kontakty:

Mgr. Jiří Chráska

Plníme roli:

 • kontaktního místa pro osoby se zdravotním postižením, jejich rodiny a ostatní veřejnost

 • informačního a poradenského centra

 • přímého poskytovatele specifických služeb

 • zprostředkovatele pomoci při řešení obtížné sociální situace formou spolupráce a kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty v daném regionu

 • obhájce práv zdravotně postižených

Poskytujeme:

 • Odborné sociálně-právní poradenství, tj. poskytování základních informací o možnostech řešení obtížné sociální situace, které vyplývají z předpisů upravujících důchodové a nemocenské pojištění, státní sociální podporu, sociální péči a pomoc, zaměstnanost, vzdělávání, sociálně právní ochranu.

 • Bezplatné odborné právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením (zajišťuje externí odborník).

 • Půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným postižením, včetně informace o možnostech získání těchto pomůcek.
 • Prodej kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením, včetně jejich instalace v domácích podmínkách.

 • Prodej baterií a koncovek do naslouchacích aparátů pro osoby se sluchovým postižením.

 • Pořádání víkendových psychorehabilitačních kurzů pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením.

 • Pořádání dlouhodobých psychorehabilitačních pobytů pro osoby se zdravotním postižením.

 • Pořádání zimního a letního tábora pro děti a mládež se zdravotním postižením.

 • Zprostředkování odborných konzultací v oblasti architektonických bariér a přístupnosti objektů veřejného a kulturního charakteru.

 • Informace o činnosti jiných občanských sdružení zdravotně postižených.

Garantovaná nabídka služeb dle § 37

Pobočka Trutnov

Provozní doba:

Adresa:

Kontakty:

Mgr. Adéla Kadeřábková Povolná

Plníme roli:

 • kontaktního místa pro osoby se zdravotním postižením, jejich rodiny a ostatní veřejnost

 • informačního a poradenského centra

 • přímého poskytovatele specifických služeb

 • zprostředkovatele pomoci při řešení obtížné sociální situace formou spolupráce a kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty v daném regionu

 • obhájce práv zdravotně postižených

Poskytujeme:

 • Odborné sociálně-právní poradenství, tj. poskytování základních informací o možnostech řešení obtížné sociální situace, které vyplývají z předpisů upravujících důchodové a nemocenské pojištění, státní sociální podporu, sociální péči a pomoc, zaměstnanost, vzdělávání, sociálně právní ochranu.

 • Bezplatné odborné právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením (zajišťuje externí odborník).

 • Půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným postižením, včetně informace o možnostech získání těchto pomůcek.
 • Prodej kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením, včetně jejich instalace v domácích podmínkách.

 • Prodej baterií a koncovek do naslouchacích aparátů pro osoby se sluchovým postižením.

 • Pořádání víkendových psychorehabilitačních kurzů pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením.

 • Pořádání dlouhodobých psychorehabilitačních pobytů pro osoby se zdravotním postižením.

 • Pořádání zimního a letního tábora pro děti a mládež se zdravotním postižením.

 • Zprostředkování odborných konzultací v oblasti architektonických bariér a přístupnosti objektů veřejného a kulturního charakteru.

 • Informace o činnosti jiných občanských sdružení zdravotně postižených.

Garantovaná nabídka služeb dle § 37