Sociálně aktivizační služby

Pomůžeme vám nebo vašim blízkým začlenit se do běžného života. Využijte sociální aktivizační služby Královéhradeckého kraje.

Pomůžeme vám s návratem do společnosti

Nevíte, jaké sociální služby můžete v Královéhradeckém kraji využít? Zavolejte nám. Máme pro vás připravenou širokou nabídku sociálně aktivizačních služeb.

Pomůžeme se začleněním seniorům

i zdravotně postíženým osobám

Sociální aktivizační služby poskytujeme zdravotně postiženým osobám a seniorům bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, věk a situaci, ve které se klient již nachází.

Aktuálně je v Královéhradeckém kraji poskytováno široké spektrum sociálních služeb, o kterých ale mnozí občané nevědí. Naším cílem je proto informovat vás o dostupných sociálních službách, poskytnout sociální poradenství a dále vám zprostředkovat či přímo poskytnout sociální služby.

Centrum péče o duševní zdraví

Základním posláním je poskytovat dlouhodobou podporu osobám, které se v důsledku svého chronického duševního onemocnění ocitly v tíživé sociální situaci, nebo jsou touto situací ohroženy. Služba napomáhá sociálnímu začleňování osob s duševním onemocněním a snaží se o předcházení jejich sociálnímu vyloučení.

Centrum péče o duševní zdraví je určeno osobám s chronickým duševním onemocněním, které chtějí aktivně využít volný čas, rozvíjet své pracovní a sociální dovednosti a zároveň hledají přátelství a porozumění.

Cíl:

Pro koho jsou služby určeny?

Osoby s chronickým duševním onemocněním, které jsou starší 18-ti let, mají trvalé bydliště v Královéhradeckém kraji a v důsledku svého onemocnění se ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují dlouhodobou podporu. Jsou ohroženy sociálním vyloučením a ztrátou osobních, pracovních a sociálních schopností a dovedností.

Služby NEposkytujeme lidem:

Zásady CPDZ při poskytování sociálních služeb

Naše služba je dobrovolná a bezplatná. Vychází z potřeb, zájmů a možností klienta. Pro každého klienta máme stanovena pravidla spolupráce. Službu poskytujeme profesionálně s úctou a respektem.

Nabízíme:

Garantovaná nabídka poskytované sociální služby dle § 66

Získejte více informací, kontaktujte nás

Pokud máte o naše služby zájem, domluvte si s námi schůzku telefonicky, nebo e-mailem.

Kontaktní osoba: